Πολιτική Εχεμύθειας

  

Η ιστοσελίδα rollini.gr  είναι απλή και φιλική στην χρήση.Οποιοσδήποτε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην σελίδα μας χωρίς να δηλώσει καμία προσωπική πληροφορία. Προσωπικά δεδομένα θα σας ζητηθούν μόνο για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας ( όνομα, επίθετο , διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , διεύθυνση αποστολής προϊόντος  )

Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζονται τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την ολοκλήρωση της παραγγελίας που εδόθη από τον πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.Εφόσον  χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα σημαίνει ότι αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.